Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto

Vítáme Vás

Ano, to nepochybně. Jsem rád, že jsou tyto stránky v provozu, a budu rád, budou-li navštěvovány a budou plnit svou roli zdroje informací. Budu se snažit, aby byly průběžně aktualizovány alespoň v tématech, která se mění, a aby se z nich pacienti a zájemci dověděli, co hledají. V praxi to znamená zejména, zda bude ten který den ordinace v provozu ...

Zároveň ovšem varuji a upozorňuji, že neručím za správnost a aktuálnost všech údajů, které jsou o mně nebo této ordinaci na internetu k nalezení, nemám ani přehled, ve kterých databázích a registrech figuruji. Informace z těchto zdrojů tedy prosím přijímejte s rezervou a nedůvěrou.

Základní informace pro pacienty

K vyšetření není třeba se objednávat - máte-li doporučení k vyšetření nebo chcete-li přijít na kontrolu, přijďte. Knížka nebo noviny vám pomohou ukrátit si pobyt v čekárně, jeho  trvání kolísá. 

Výstupem vyšetření je písemná zpráva, nález, který si odnesete. Na požádání je možné jej vystavit ve více kopiích. Mám ve zvyku pacienty na závěr informovat o svém pohledu na jejich onemocnění nebo zdravotní stav, nicméně máte-li otázky k čemukoliv, co se tohoto tématu týká, neváhejte je vyslovit.

Ordinace odpadá...

V případě, že ordinace odpadá, mohou pacienti s neodkladnými potížemi standardně vyhledat vyšetření či ošetření v pracovní době na plicní ambulanci interního oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. (pavilon I, vchod číslo 2 a chodbou vlevo), mimo obvyklou pracovní dobu na oddělení akutního příjmu téže nemocnice (pavilon C, za recepcí vpravo).

O vyšetřeních I

Součástí vstupního vyšetření je dotaz na onemocnění prodělaná v minulosti, na léky dlouhodobě užívané v současnosti a na alergie zejména na léky. Neznáte-li názvy léků, které užíváte, zpaměti, napište si jejich seznam a přineste jej s sebou. Ujasněte si, pokud je třeba, vaši zdravotní minulost nebo výskyt lékových alergií například dotazem u vašeho praktického lékaře, informace typu "jsem alergický, alergická na všechna antibiotika" je vágní a prakticky nevyužitelná.

Rozhodne-li se během vyšetření o potřebě provést rentgen plic, je možné jej zhotovit okamžitě, rentgenová snímkovna je v bezprostředním sousedství ordinace. 

O vyšetřeních II

Vyšetření okysličení krve (saturace kyslíku) je jednoduché a zcela nebolestivé, provádí se malým detektorem na několik vteřin nasunutým na prst.

Vyšetření dechových funkcí - spirometrie - vyžaduje ze strany pacienta pečlivost a spolupráci. Je založeno na sledu několika usilovných (provedených s maximálním úsilím) nádechů a výdechů podle pokynů sestry a je možné, dokonce žádoucí jej v zájmu dosažení co nejlepších výsledků několikrát opakovat.

Žádný výkon z kategorie nepříjemných, náročných nebo dokonce bolestivých vás tedy v této ordinaci nečeká.

A co možnost volby?

Ano, je tu, nejsem jediný plicní lékař v regionu. V případě zájmu můžete vyhledat vyšetření u kolegů na plicní ambulanci Oblastní nemocnice Příbram, u kolegyně MUDr. Anděly Tvrdíkové v ambulanci na Poliklinice Ravak (obojí po celý týden) nebo v sedlčanské nemocnici Mediterra, kde ordinuje část týdne kolega MUDr. Kaňa. Jistě se vám budou věnovat podobně zodpovědně, jako já.